Secretaria

Horari de secretaria 

Juny i juliol de dilluns a divendres, de 10 h a 13.10 h.

Reclamacions

MATRÍCULA 2017/18

LLISTA PREADMESOS

Preadmesos ESO.

Preadmesos Baxillerat.

Provisional T Instal·lacions de Telecomunicacions CFM.

Provisional Gestió Administrativa CFM.

Provisional Administració i Finances CFM.

Provisisonal Activitats Comercials CFM.

Provisional Comerç Internacional CFS (Presencial).

Provisional Comerç Internacional CFS (2n Curs).

Provisional Comerç Internacional CFS (Distància).

Provisional Comerç Internacional CFS (Distància).

PROVES D’ACCÉS A CICLES 2017

Notes definitives grau Mitjà.

Notes definitives grau Superior Ordinària A.

(Publicada al tauló de l’institut)

Top