E-twinning

El professorat, del centre està molt implicat en el desenvolupament i consecució de les competències així com en la seua formació i en la preparació de nous materials preocupats per la innovació en matèria d’educació.

Al llarg des anys s’ha participat en diferents accions com són projectes Leonardo, Socrates, Comenius, etc, cadascú en una etapa educativa corresponen i diferent.

Dins del marc que la Unió Europea ha plantejat en el seu programa al camp de l’educació al període 2014-2020, el centre educatiu IES PERE BOÏL ha participat en un projecte utilitzant la plataforma E-TWINNING.

Aquesta plataforma permet el agermanament electrònic utilitzant las TIC Projectes entre centres escolars: col·laboració en tasques comuns i intercanvi de experiències, informació, recursos i bones pràctiques. No hi ha finançament però sí moltes satisfaccions.

Els passos a seguir són:
• Registrar el centre en etwinning.net.
• Buscar un soci i registrar el projecte .
• Posteriorment en el TwinSpace es trobaran les ferramentes per a comunicar amb el centre associat.

Per tot allò el centre IES PERE BOÏL, dins de la seua estratègia de internalització, proposa la realització de projectes als diferents cursos. Aquests projectes van encaminats tant a adquirir i millorar competències com a oferir a l’alumnat d’altres capacitats un camp d’actuació acord amb els seus interessos i rendiment.

Durant dos anys el centre ha participat en el projecte “Let’s go to Europe” utilitzant aquesta plataforma . Se han realitzats activitats amb l’alumnat del centre de diferents nivells, entre la que destaca la celebració del dia d’Europa , 9 de Maig. Així mateix, dins de les activitats programades, se ha rebut la visita d’un grup de professors del centre educatiu “Ettore Majorana” de Scordia, Sicília.

En aquesta visita s’han intercanviat idees i pràctiques docents amb la finalitat de conèixer els diferents sistemes educatius per a millorar la nostra tasca docent.

Top