Francés

L’IES Pere Boïl de Manises permet estudiar francès a tots els cursos de l’ESO i de Batxillerat com a segona llengua estrangera i també com a 1ª llengua estrangera. Estudiar francès com a primera llengua estrangera permet adquirir la llengua dins d’un entorn privilegiat, perquè el número d’alumnes sol ser molt reduït, afavorint així el treball a classe, la pràctica de l’oral i l’adquisició de l’idioma.

El nostre institut disposa del programa Diploma de Batxillerat Internacional, que ofereix l’assignatura de francès sota el nom de French B; sol contar amb pocs alumnes i això permet un seguiment especialment individualitzat del treball de cada estudiant.

Cada any, el departament de francès del nostre institut organitza activitats variades per a motivar a l’alumnat i fomentar el seu aprenentatge: assistim a representacions teatrals en francès de conegudes obres literàries adaptades; al febrer celebrem el dia de la Candelera elaborant i degustant delicioses crêpes; i a més a més, tractem d’organitzar un viatge cultural o intercanvi a França tots els anys.

Al curs passat, al mes de maig de 2018, 20 alumnes de francès del nostre institut tingueren l’oportunitat de viatjar al Sud de França dins del marc d’activitats lingüístic-culturals del departament de francès: visitàrem Toulouse, el parc temàtic de la Cité de l’Espace de Toulouse, férem una passejada en vaixell pel Canal du Midi, visitàrem el Museu de la Inquisició i el Castell Comtal de Carcassonne, ciutat medieval declarada Patrimoni de la Humanitat per l’UNESCO al 1997, i on estiguérem allotjats quatre nits.

D’aquesta manera, perquè l’aprenentatge de la llengua corresponga amb l’adquisició i la pràctica de la llengua i cultura franceses, les professores de francès tracten de mantenir l’interès de l’alumnat per a la llengua i la cultura francòfones, organitzant activitats diverses, treballant pel·lícules franceses subtitulades i cançons francòfones actuals, creant activitats orals i alternant-les amb l’obligat estudi de la gramàtica per a fer del francès una assignatura eminentment pràctica i divertida.

PROFESSORAT

VÉRONIQUE MARTÍ (Cap de departament) veroniquemarti@pereboil.com
– 1r de Batxiller Internacional
– 2n de Batxiller Internacional
– 2n de batxiller 2LE
– 1r d’ESO 2LE
Hora d’atenció a pares: DIMARTS de 9.50 h a 10:45 h.

PAQUI LÓPEZ franciscalopez@pereboil.com
– 2n d’ESO 2LE
– 3r d’ESO 1LE
– 3r d’ESO 2LE
– 4t d’ESO 2LE
– 1r de batxiller 1LE
– 1r de batxiller 2LE
Hora d’atenció a pares: DIMARTS de 12 h a 12.55 h.

Per a més informació sobre les activitats del departament de francés poden posar-se en contacte amb Véronique Martí: veroniquemarti@pereboil.com

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars organitzades pel departament de francés per al curs 2018-2019 són les següents:
Fête de la Chandeleur: El departament de francés celebrarà el dia de la Candelera amb l’alumnat de francés el dijous 31 de gener de 2019. Cada grup classe elaborarà i degustarà delicioses crêpes a l’institut durant la seua hora de classe de francés.
Excursió al teatre: l’alumnat de francés de 1ESO, 2ESO i 3ESO tindrà l’oportunitat d’assistir a una obra de teatre bilingüe (en francés i castellà), el divendres 1 de febrer de 2019. L’obra representada és “Vingt mille lieues sous les mers” de Jules Verne. Els alumnes assistiran a la seua primera hora de classe i agafaran l’autocar escolar a les 9 hamb les professores de francés per a anar fins al teatre Flumen de València. Tornarem a l’institut a les 12 h per a assistir a la resta d’hores de classe del dia.
Excursió al teatre: l’alumnat de francés de 4ESO i batxiller, tindrà l’oportunitat d’assistir a l’obra de teatre adaptada totalment en francés: “Cyrano de Bergerac” d’Edmond Rostand. La representació serà el dilluns 15 d’abril de 2019 al teatre Flumen de València. Desprès de la primera hora de classe, els alumnes i les seues professores deixaran l’institut a les 9 h per a agafar l’autocar escolar; tornaran a l’institut per a les classes de les 12 h.
Prova homologada de francés de nivell A2: Al llarg del segon trimestre, la Conselleria d’Educació convocarà uns dies de proves A2 d’anglès i de francés que es realitzaran a l’institut per als alumnes matriculats: es tracta de diplomes oficials reconeguts per tots els organismes espanyols. L’alumnat podrà presentar-se a l’examen A2 a partir de 4t d’ESO.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I DE RECUPERACIÓ

La mitjana trimestral es calcularà als cursos d’ESO de la següent manera:

  • 60%: mitjana de les notes d’examens.
  • 20%: entrega de treballs, redaccions, deures, treball diari a classe, quadern d’apunts, quadern d’exercicis del llibre de text.
  • 20%: participació a classe, pronunciació oral, interès per l’assignatura, puntualitat i comportament respectuós de l’alumne/a amb la professora, els companys de classe i el material del centre.

La mitjana trimestral es calcularà als cursos de batxillerat de la següent manera:

  • 80%: mitjana de les notes d’examens escrits, comprensions orals i exàmens orals.
  • 10%: entrega de treballs, redaccions, deures, treball diari a classe.
  • 10%: participació a classe, pronunciació oral, interès per l’assignatura, puntualitat i comportament respectuós del alumne/a amb la professora, els companys i el material del centre.

Per al Batxillerat Internacional: es trauran les notes equivalents de BI a partir de la mitjana LOMCE, seguint la tabla d’equivalències oficials.

Sistema de recuperació i continguts mínims:

El departament de francès estableix que pel caràcter d’avaluació contínua de la matèria, no es realitzaran recuperacions trimestrals. Com es tracta d’una avaluació contínua, la segona avaluació pot recuperar la primera, i la tercera la segona. Serà obligatori aprovar la 3a avaluació per a aprovar la matèria. No obstant això, per a obtenir l’aprovat final del curs, se li podrà exigir a l’alumne/a, la presentació correcta de totes les tasques realitzades durant el curs.

Propers esdeveniments de Francés


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Francés

04 Juliol 2019

FRANCÉS PRIMER IDIOMA

Per al curs 2019-2020 es podrà escollir l'assignatura de FRANCÉS com a 1ª llengua extranjera en 1r de la ESO. Grups reduïts.
Top