Ciències Socials

La Història, la Geografia i l’Art ens permeten conèixer i comprendre el món del passat i del present per convertir-nos en ciutadans i ciutadanes sensibles i compromeses amb el futur.

Aquest Departament té al seu càrrec el desenvolupament de les assignatures d’Història, Geografia i Història de l’Art presents a l’ESO, FP Bàsica i els Batxillerats LOMCE I BI (Batxillerat Internacional).

Però l’ensenyament d’aquestes disciplines va més enllà de les aules, de manera que organitza activitats extraescolars que porten els alumnes a visitar museus, jaciments arqueològics o infraestructures econòmiques, a realitzar recorreguts urbans o a assistir a projeccions cinematogràfiques o conferències. A través d’aquestes activitats, els continguts teòrics s’acosten a la realitat i entorn de l’alumnat, i aquest participa de forma activa i significativa en el seu propi aprenentatge.

Igualment, aquest Departament té un compromís amb el foment de la lectura i la investigació històrica i geogràfica pel que aquestes s’inclouen en tots els nivells.

PROFESSORAT i MATÈRIES

JOAQUÍN GARCÍA MARTÍNEZ
1r ESO A
1r ESO B
1r ESO C
1r ESO D
2n ESO B
2n ESO C: Geografia i Història
Tutoria 1r ESO A
ANA GUTIÉRREZ
1r ESO A
1r ESO B
1r ESO C
1r ESO D
2n ESO A
2n ESO B
2n ESO C: Geografia i Història
AMPARO FERRANDIS
4t ESO A
4t ESO B: Història
1r BATX. H-CCSS: Història del Món Contemporani
2n BATX. H-CCSS: Història de l’Art
3r PEMAR: Àmbit socio-lingüístic
SAMUEL ROBERTO
3r ESO A
3r ESO B: Geografia
2n BATX. H-CCSS: Història d’Espanya
1r i 2n BI-H-CCSS: Història NM BI
2n BI H-CCSS: Geografia
PILAR MONTEAGUDO (EQUIP DE COORDIACIÓ BI, CAP DE DEPARTAMENT)
1r BI-C-T: Geografia NM BI
2n BATX. C-T LOMCE: Història d’Espanya
2n BATX. H-CCSS LOMCE: Geografia
2n BI-C-T: Història d’Espanya

Joaquín García i Ana Gutierrez desenvoluparan el projecte “Docència Compartida” als grups de 1r i 2r d’ESO.

LLIBRES DE TEXT

ESO. Gª i Hª (Santillana)
3r PEMAR. Àmbit socio-lingüístic (Ed. Editex)
1r BATX. Hª del Món Contemporani (Vicens Vives)
2n BATX. Geografia d’Espanya (Anaya)
2n BATX. Història d’Espanya (Almadraba)
2n BATX. Història de l’Art (Vicens Vives)

LLIBRES DE LECTURA

1r ESO
Jesús Cortés, L’ull de la mòmia, Ed. Bromera.

2n ESO
Dolors Garcia i Cornellà, L’esclau del Mercadal, Ed. Bromera.

3r ESO
3r ESO, Geografia: Vicente Muñoz Puelles, 2083, Ed. Edebé.
3r ESO (PEMAR) : César Mallorquí , El último trabajo del señor luna , Ed. Edebé.
Alfredo Gómez Cerda, El rosto de la sombra, Ed. S.M.
María Menéndez – Ponte, Nunca seré tu héroe, Ed. S.M.

4t ESO
Pau Tobar Fabra, El pas dels maulets, Ed. Bromera.

1r BATX
1r Batx. Internacional: Arthur Solmssen, Una princesa en Berlín, Tusquets.
1r Batx. Lomce: Joseph Joffo, Un saco de canicas, Editorial De Bolsillo.

2n BATX
2n Batx., Història d’Espanya: Alberto Méndez, Los girasoles ciegos, Ed. Anagrama.
2n BI, Geografia: Patrick Buckley, Souvenirs, Ed. Suma.
2n BI. Història NM: Christopher Clark Sonámbulos, Galaxia Gutenberg.

CRITERIS METODOLÒGICS I DE QUALIFICACIÓ

A) En tots els nivells, des de 1r ESO fins a 1r BATXILLERAT (ambdós inclosos) els alumnes duran a terme: l’anàlisi de fonts geogràfiques i històriques, la lectura d’un llibre i la realització d’un treball de recerca.

B) Els criteris de qualificació a aplicar en cada curs seran els següents:

• ESO:
70% proves escrites.
20% treballs: aquests inclouen les activitats diàries de classe així com la lectura i el treball de recerca.
10% comportament i actitud.

En tot el material escrit elaborat (exàmens, treballs) es tindran en compte les faltes d’ortografia. Cada 10 faltes es reduirà la nota en 0,25 punts.

La recuperació de l’assignatura es farà a final de curs. Es farà mitjana de les avaluacions qualificades amb 4 o més nota. Es recuperaran les avaluacions suspeses amb menys de 4 o les qualificades amb 4 quan la mitjana no surti 5 o més. S’aproven les avaluacions quan la qualificació sigui de 5 o més. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

• 3r PEMAR:
60% proves escrites.
20% treballs: aquests inclouen les activitats diàries de classe així com la lectura.
10% petits treballs d’investigació.
10% comportament i actitud.

• Batxillerat:
90% proves escrites.
10% activitats.

La recuperació de les assignatures es farà a final de curs. Es farà mitjana de les avaluacions qualificades amb 5 o més nota. Es recuperaran les avaluacions suspeses amb menys de 5. S’aproven les avaluacions quan la qualificació sigui de 5 o superior. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

C) Faltes d’assistència:
– L’alumne que arribe al 30% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial perdrà el dret a l’avaluació contínua pel que haurà de presentar-se a l’examen de final del curs, sent un 6 la nota màxima amb la qual podrà ser qualificat.
– L’alumne que falte a un examen s’examinarà dels seus continguts en el següent examen programat en l’assignatura.

D) Recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors:
– Els alumnes amb assignatures pendents de cursos anteriors en ESO completaran un dossier d’activitats preparat pel professor / a corresponent que l’alumne haurà de lliurar el dia fixat per a l’examen (mes de febrer). El seu lliurament completat és condició indispensable per poder presentar-se a l’examen de recuperació. La nota final serà el 50% de la nota obtinguda en les activitats del dossier i el 50% de la nota de l’examen.
– Els alumnes amb l’assignatura d’Història del Món Contemporani pendent de 1r de Batxillerat hauran de presentar-se a dos exàmens per poder superar-la. El primer examen serà en gener i el segon en abril.

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Geografia
– Institut Nacional d’Estadística http://www.ine.es
– Worldmapper http://www.worldmapper.org
– Gràfics de Hans Rosling http://www.gapminder.org
– Institut Geogràfic Nacional http://www.ign.es/ign/es/IGN/ane.jsp
– Agència Estatal de Meteorologia http://www.aemet.es/es/portada

Història
– ArteHistoria http://www.artehistoria.jcyl.es
– Fòrum Memòria Històrica http://www.foroporlamemoria.info
– Educahistoria http://www.educahistoria.com/cms

El món, hui
– Rebelión http://www.rebelion.org
– Le Monde Diplomatique http://www.mondediplomatique.es/isum/Main?ISUM_Portal=1

Art
– Museu del Prado. Galeria on line http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line
– Musée du Louvre http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
– The National Gallery (Londres) http://www.nationalgallery.org.uk/visiting/espanol-spanish

Propers esdeveniments de Ciències Socials


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Ciències Socials

14 febrer 2018

PARTICIPACIÓ EN LA IX TROBADA IMINJO

Participació en la IX Trobada IMINJO (Impuls a la Investigació en Jóvens) celebrat els dies 9, 10 i 11 de febrer en el l'Institut d'Educació…
Top