Admissió i Matrícula

CURS 2017-18

Calendari  Admissió i Matrícula

Cicle Formació Bàsica

 Tràmit

Període
Processe únic

Presentació de sol·licituds d’admissió per a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció.
Prèviament s’han d’inscriure online en:  http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Presentació  sol·licituds   Procés extraordinari Cicle Formació básica

del 25 de maig al 6 de juny
tots dos inclusivament

 

 

12 al 17 de juliol
Presentació del requisit acadèmic d’accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior de la Formació Professional del Sistema Educatiu:
a)      Sol·licitants que, al juny, reunisquen els requisits acadèmics marcats per la normativa vigent, presentaran la certificació corresponent
b)      Resta de sol·licitants, presentaran la certificació corresponent
c)      En tots els casos anteriors, si per qualsevol circumstància no ha pogut presentar-se en els terminis indicats, podrà lliurar-se, excepcionalment.
.

 

del 20 al 27 de juny
fins al 7 de juliol
fins a les 14 hores del dia 10 de juliol
Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos:
CFB procés  Ordinari             Admesos provisionals          NO admesos provisionals
CFB procés Extraordinari      Admesos provisionals          NO admesos provisionals
 .
20 de juny
19 de juliol
Presentació de reclamacions davant l’adreça del centre i les persones titulars dels centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics del centre:.
de l’11 al 13 de juliol
Publicació en els centres de les llistes definitives de l’alumnat admès:
CFB procés  Ordinari             Admesos definitius        No admesos definitius
CFB procés Extraordinari     Admesos definitius        No admesos definitius
.
26 de juny
 24 de juliol
Presentació d’al·legacions de forma telemàtica davant la comissió sectorial, mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte disponible en l’adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado:
fins al 20 de juliol.
Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial:.
Aquesta resolució es podrà remetre al correu electrònic que l’interessat indique en la sol·licitud.
fins al 27 de juliol
Formalització de matrícula per a l’alumnat admès en el procés d’admissió:.
del 20 al 28 de juliol

 

 

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ I SUPERIOR
CURS 2017-18 (presencial i distància)

 

Tràmit

Període
Processe únic

Presentació de sol·licituds d’admissió per a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció.
Prèviament s’han d’inscriure online en:  http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado
del 25 de maig al 6 de juny
tots dos inclusivament
Presentació del requisit acadèmic d’accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior de la Formació Professional del Sistema Educatiu:
a)      Sol·licitants que, al juny, reunisquen els requisits acadèmics marcats per la normativa vigent, presentaran la certificació corresponent
b)      Resta de sol·licitants, presentaran la certificació corresponent
c)      En tots els casos anteriors, si per qualsevol circumstància no ha pogut presentar-se en els terminis indicats, podrà lliurar-se, excepcionalment.

 

del 20 al 27 de juny
fins al 7 de juliol.
fins a les 14 hores del dia 10 de juliol
Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos:

Cicles Grau Mitjà

     Instal·lacions de Telecomunicacions         Llistes admesos     llistes no admesos
     Gestió Administrativa                                Llistes admesos      llistes no admesos
     Activitats Comercials                                Llistes admesos       llistes no admesos

Cicles Grau Superior

     Administració i Finances                          Llistes admesos      llistes no admesos
     Comerç Internacional Presencial              Llistes admesos       llistes no admesos
    Comerç Internacional Semipresencial        Llistes admesos       llistes no admesos
11de julio.
Presentació de reclamacions davant l’adreça del centre i les persones titulars dels centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics del centre:.
de l’11 al 13 de juliol
Publicació en els centres de les llistes definitives de l’alumnat admès:

Cicles Grau Mitjà

     Instal·lacions de Telecomunicacions         Llistes admesos     llistes no admesos
     Gestió Administrativa                                Llistes admesos      llistes no admesos
     Activitats Comercials                                Llistes admesos       llistes no admesos

Cicles Grau Superior

     Administració i Finances                          Llistes admesos      llistes no admesos
     Comerç Internacional Presencial              Llistes admesos       llistes no admesos
    Comerç Internacional Semipresencial        Llistes admesos       llistes no admesos
el 18 de juliol.
Presentació d’al·legacions de forma telemàtica davant la comissió sectorial, mitjançant el procediment informàtic establit a aquest efecte disponible en l’adreça http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado:

fins al 20 de juliol.
Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial:.
Aquesta resolució es podrà remetre al correu electrònic que l’interessat indique en la sol·licitud.
fins al 27 de juliol
Formalització de matrícula per a l’alumnat admès en el procés d’admissió:.
del 20 al 28 de juliol

 

Top